Game Development Industry in Israel

עוד מאמר פורסם היום ב-TheMarker על חשיבות של תעשיית המשחקים בעתיד.
אז למה באמת אין הרבה חברות משחקים בארץ? אם באמת קרנות הון סיכון היו מתעניינות בנושא כבר היינו רואים כמה חברות רציניות בשוק אבל אין כאלה.
לפני כמה חודשים חיפשתי עבודה בתחום ולא מצאתי שום דבר. למה?

הסיבה העיקרית לכך, לדעתי, היא שחברות שמות את מרכז הכובד על הטכנולוגיה ולא המשחק עצמו. “יש לנו טכנולוגיה מדהימה שאפשר לעשות איתה סימולציות…..  וגם משחקים” הוא משפט טיפוסי שהייתי שומע…
בשביל לפתח משחק טוב צריך תוכן (רעיון טוב, משחקיות ובקיצור – עניין), מנוע אפשר לקנות…
אפילו החברות המוזכרות בכתבה מוזכרות בהקשר טכנולוגי ולא משחקי…  “כמו splinter cell רק עם פרסומות” זה לא רעיון למשחק ונראה לי יותר מכוון מפרסמים מאשר לקהל השחקנים.

כנ”ל תלתן שבכלל מתרכזת בתחום הסימולציות הצבאיות אבל בפוטנציה אפשר לעשות מזה משחק…

כל החברות בשוק מתייחסות למשחקים כשוק נוסף, הזדמנות לרווח צדדי ולכן לא רואים פה שום פיתוח רציני בתחום…

חבל..

You may also like...

1 Response

  1. למה דווקא אנחנו מנסים לפתח חברה למשחקים.
    אנחנו מחפשים מנוע (יש לנו כמה אבל אנחנו רותים אחד רציני..)
    אנחנו רק התחלנו מלפני חצי שנה את הושא..
    אבל כרגע אין לנו הכנסות אבל העתיד אולי יהיה..